فروشگاه

تصویرنامقيمتاطلاعات
خرید زغال شمش (کیلویی)15,500 تومان18,000 توماننمایش جزئیات
خرید زغال فشرده برش خورده (کیلویی)20,000 تومان25,000 توماننمایش جزئیات
دستگاه اکسترودر زغال155,000,000 تومان180,000,000 توماننمایش جزئیات
دستگاه اکسترودر مدل Mo2023نمایش جزئیات
دستگاه خشک کن زغال114,000,000 تومان160,000,000 توماننمایش جزئیات
دستگاه ذغال فشرده273,000,000 تومان485,000,000 توماننمایش جزئیات
کوره صنعتی زغال230,000,000 تومان2,050,000,000 توماننمایش جزئیات
همایش مدرن تولیدکنندگان زغال 999,000 توماننمایش جزئیات
سبد خرید