فروشگاه

تصویرنامقيمتاطلاعات
اکسترودر45,000,000 تومان60,000,000 توماننمایش جزئیات
خط خشک کن14,000,000 تومان60,000,000 توماننمایش جزئیات
دستگاه ذغال فشرده115,000,000 تومان345,000,000 توماننمایش جزئیات
زغال برش خورده (کیلویی)16,000 تومان21,000 توماننمایش جزئیات
زغال شمش (کیلویی)15,500 تومان18,000 توماننمایش جزئیات
کوره صنعتی زغال130,000,000 تومان1,950,000,000 توماننمایش جزئیات
Shopping Cart