فروشگاه

تصویرنامقيمتاطلاعات
خرید زغال شمش (کیلویی)27,000 توماننمایش جزئیات
خرید زغال فشرده برش خورده (کیلویی)20,000 تومان30,000 توماننمایش جزئیات
دستگاه اکسترودر زغال148,000,000 تومان230,000,000 توماننمایش جزئیات
دستگاه اکسترودر مدل Mo2023930,000,000 توماننمایش جزئیات
دستگاه اکسترودر مدل Mo2023plusi1,085,000,000 توماننمایش جزئیات
دستگاه بسته بندی زغال450,000,000 توماننمایش جزئیات
دستگاه خشک کن زغال186,000,000 تومان480,000,000 توماننمایش جزئیات
دستگاه ذغال فشرده458,000,000 تومان548,000,000 توماننمایش جزئیات
دستگاه زغال حبه ای مدل cubic860,000,000 توماننمایش جزئیات
کوره صنعتی زغال230,000,000 تومان710,000,000 توماننمایش جزئیات
سبد خرید